fbpx
Powrót do góry
local_shipping

Darmowa dostawa od 199 zł

local_offer

-5% na pierwsze zakupy z kodem: borntosmile

workspace_premium

Gwarancja 2+1

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

– wartość, która łączy nas – producenta – z Wami – rodzicami

Wszystkie produkty dla dzieci łączy jedna cecha wspólna, na którą rodzice zwracają szczególną uwagę – muszą być bezpieczne. Właśnie dlatego bezpieczeństwo od samego początku było dla nas nadrzędną wartością marki. Inspirując się szwedzką dbałością o nie, wprowadziliśmy 7-etapowy proces weryfikacji naszych produktów. Wszystko, by do Waszych domów trafiały rozwiązania, które nie będą zagrażały najmłodszym.

7-etapowa weryfikacja

Prowadzona przez naszych dostawców, niezależne laboratoria, wewnętrzny dział jakości, a także nas-rodziców, jest gwarancją niezawodności i zgodności z obowiązującymi w branży normami. Kreujemy, nadzorujemy produkcję i ulepszamy artykuły skiddoü, by sprawić Wam radość i umożliwić budowanie niezwykłych relacji w bezpiecznym otoczeniu.

Procesy weryfikacji produktów – gwarancją jakości i bezpieczeństwa

Droga każdego produktu skiddoü ma swój początek u dostawców, którzy jeszcze przed nawiązaniem współpracy są szczegółowo sprawdzani. Oceniamy czy oferowane rozwiązania spełniają nasze oczekiwania i wymagania, a także czy nadają się do codziennego użytku przez dzieci – ogromne znaczenie mają tutaj stosowane w produktach materiały – nie mogą stanowić zagrożenia dla najmłodszych użytkowników. Współpracę nawiązujemy wyłącznie z fabrykami, które osiągają najlepsze wyniki podczas audytów – to jednak dopiero początek! Równolegle postępują zgodne z zaleceniami działania projektowe, a dostawcom przedstawiane są wytyczne jakościowe, by każdy z nich zaraz po przebrnięciu przez szereg procesów weryfikacyjnych mógł przystąpić do produkcji pierwszych próbek testowych.

Kiedy wyprodukowany model trafia w nasze ręce, rusza proces weryfikacji wewnętrznej. Odpowiada za niego wykwalifikowanych, doświadczonych i wewnętrzny dział jakości. Często poza ogromną wiedzą branżową, jego członkowie mogą pochwalić się tą z zakresu rodzicielstwa. Co ważne, do testów przeprowadzanych w naszej siedzibie wykorzystywane są jedne z najlepszych narzędzi – Lefort Testing.

Po zakończeniu wewnętrznych badań produktów oraz ich wstępnej akceptacji nadchodzi czas na weryfikację w akredytowanych, zewnętrznych i niezależnych laboratoriach – TASS International, Bureau Veritas, SGS, Intertek, ZETOM, Hamilton, TÜV Rheinland i innych. Wszystko, by potwierdzić zgodność danego artykułu z określonymi normami, dyrektywami, a przede wszystkim jego bezpieczeństwo i jakość.

Dla skiddoü niezwykle ważna jest także opinia docelowych użytkowników produktów – rodziców. W końcu mają one stanowić wsparcie w codziennych obowiązkach i wyzwaniach związanych z wychowawczymi trudami. Właśnie dlatego trafiają one także do osób, które na co dzień spełniają się w roli opiekunów. Opinie użytkowników pozwalają wprowadzać kolejne zmiany, poprawiać niektóre zastosowane rozwiązania i wciąż ulepszać asortyment.

Po długim, kilkuetapowym procesie weryfikacji produktu, wprowadzeniu ewentualnych zmian i potwierdzeniu zgodności z normami nadchodzi czas na kontrolę procesu produkcji, a także finalnego już produktu.

Nie poprzestajemy jednak na tym! Po dostarczeniu gotowej partii zamówienia do magazynów skiddoü sprawdzamy odebrany towar, upewniając się, że produkty są zgodne z założonymi standardami.

Co najważniejsze, nigdy nie przestajemy testować naszych produktów – nawet po przejściu całego procesu, losowo wybrane egzemplarze są ponownie kierowane do niezależnych laboratoriów na ponowną weryfikację.

Bezpiecznie oznacza zgodnie z normami

Produkty dla dzieci są często weryfikowane przez organy państwowe przeprowadzające szczegółowe inspekcje. Muszą one spełniać europejskie normy, dyrektywy i inne akty prawne, z którymi zapoznać się możecie Wy – rodzice. Propagując dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych, a także świadome rodzicielstwo pragniemy dzielić się wiedzą – m.in. na temat oznaczeń, które znaleźć można na opakowaniach i w materiałach związanych z naszymi produktami.

Wyróżnić można kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt norm, które dotyczą produktów dla dzieci – osobne dla wózków, mebli dziecięcych, przewijaków, krzesełek, leżaczków, zabawek elektrycznych. By mieć pewność, że Twoje dzieci są bezpieczne, zapoznaj się z nimi poniżej:

regulacje:

Component-48-–-1@2x

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

zakres: Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje.

Component-49-–-1

DYREKTYWA 2001/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

zakres: Niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich produktów wprowadzanych na rynek.

Component-50-–-1

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

zakres: Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do produktów zaprojektowanych lub przeznaczonych, wyłącznie lub nie, do użytku podczas zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia, (zwanych „zabawkami”).

Component-51-–-1

Regulamin nr 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym.

zakres: Niniejszy regulamin stosuje się do urządzeń przytrzymujących dla dzieci, które nadają się do instalacji w pojazdach o napędzie silnikowym, posiadających trzy lub więcej kół, oraz które nie są przeznaczone do eksploatacji ze składanymi lub bocznymi siedzeniami.

Component-52-–-1

Regulamin nr 129 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ulepszonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci stosowanych na pokładach pojazdów silnikowych.

zakres: Niniejszy regulamin stosuje się do integralnych uniwersalnych urządzeń przytrzymujących dla dzieci ISOFIX (i-Size) oraz integralnych urządzeń przytrzymujących dla dzieci ISOFIX przeznaczonych tylko dla określonych pojazdów, dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym.

kategorie:

zabawki

aukcje-piktogram-norma-en-71-1@2x

Bezpieczeństwo zabawek

część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne.

zakres: W niniejszej normie określono wymagania i metody badań mechanicznych i fizycznych właściwości zabawek. Niniejsza norma dotyczy zabawek dla dzieci, produktów bądź materiałów zaprojektowanych jako zabawki lub przeznaczonych do zabawy, wyłącznie lub nie tylko, dla dzieci w wieku poniżej 14 lat. Odnosi się do nowych zabawek z uwzględnieniem przewidzianego czasu normalnego użytkowania zakładając, że zabawki są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób przewidywalny biorąc pod uwagę zachowanie dzieci. W niniejszej normie określono także wymagania odnośnie do opakowania, oznakowania i etykietowania.

Component-53-–-1@2x

Bezpieczeństwo zabawek
część 2: Palność

zakres: W niniejszym dokumencie określono kategorie materiałów łatwopalnych, których stosowanie we wszystkich zabawkach jest zabronione, oraz wymagania dotyczące palności niektórych zabawek, gdy są poddane działaniu małego źródła zapłonu.

Component-54-–-1

Bezpieczeństwo zabawek
część 3: Migracja określonych pierwiastków

zakres: W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań dotyczące migracji określonych pierwiastków z materiałów i części zabawek.

Component-55-–-1

Bezpieczeństwo zabawek
część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego

zakres: W niniejszej normie określono wymagania i metody badań dla zabawek aktywizujących przeznaczonych do użytku domowego często montowanych do belki poprzecznej lub wyposażonych we własną belkę poprzeczną oraz podobnych zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 14 lat do zabawy na lub w zabawce i często przeznaczonych do udźwignięcia masy jednego dziecka lub więcej dzieci.

Component-56-–-1

Bezpieczeństwo zabawek
część 9: Organiczne związki chemiczne. Wymagania

zakres: W niniejszej normie określono wymagania w zakresie migracji lub zawartości określonych niebezpiecznych organicznych związków chemicznych znajdujących się w zabawkach lub pochodzących z określonych zabawek i materiałów na zabawki, wnikających następującymi drogami narażenia: wkładanie do ust, połknięcie, kontakt ze skórą, kontakt z okiem, inhalacja; podczas użycia w sposób zamierzony lub możliwy do przewidzenia, mając na uwadze normalne zachowania dzieci oraz funkcję i przeznaczenie zabawki.

Component-57-–-1

Zabawki elektryczne. Bezpieczeństwo użytkowania

zakres: W niniejszej normie określono wymagania bezpieczeństwa użytkowania dla zabawek elektrycznych mających co najmniej jedną funkcję zależną od elektryczności, zabawek elektrycznych stanowiących dowolny wyrób skonstruowany lub przeznaczony, wyłącznie lub nie, do zabawy dla dzieci w wieku poniżej 14 lat.

wózki

Artykuły dla dzieci. Wózki dziecięce. część 1: Wózki spacerowe i wózki głębokie

zakres: W niniejszej normie określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące wózków spacerowych i wózków głębokich, przeznaczonych do przewozu jednego dziecka lub większej liczby dzieci, każde o masie ciała do 15 kg oraz do 20 kg w przypadku zintegrowanej platformy, na której dziecko może stać.

Component-59-–-1@2x

Artykuły dla dzieci. Wózki dziecięce
część 2: Wózki spacerowe dla dzieci o masie ciała powyżej 15 kg do 22 kg

zakres: W niniejszej normie określono dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla wózków spacerowych, przeznaczonych do przewozu jednego dziecka lub większej liczby dzieci, każde o masie ciała powyżej 15 kg i do 22 kg.

Component-60-–-1@2x

Artykuły dla dzieci. Gondole i stojaki.
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

zakres: Podano wymagania bezpieczeństwa i metody badań gondoli. Wyroby te przeznaczone są dla dziecka, które nie potrafi siedzieć samodzielnie, obracać się lub wstawać do pozycji podpartej rękami i kolanami, o wadze maksymalnej 9 kg.

łóżeczka dla dzieci

Component-61-–-1@2x

Meble dla dzieci. Łóżeczka.
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

zakres: Określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla łóżeczek (w tym kołysek, zawieszanych łóżeczek i dostawek do łóżka) do użytku domowego jak i nie domowego. Te wymagania stosuje się do łóżeczek o maksymalnej wewnętrznej długości dna łóżeczka wynoszącej 900 mm, które zapewniają miejsce do spania dla niemowląt, dopóki nie będą w stanie samodzielnie usiąść lub podciągnąć się, lub unieść się na rękach i kolanach.

Component-62-–-1

Meble. Ocena zapalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk.
część 1: Źródło zapłonu: tlący papieros.

zakres: Podano metodę oceny zapalności materaców, tapicerowanych podstaw leżysk lub poduch materacowych poddanych działaniu tlącego papierosa jako źródła zapłonu.

Component-63-–-1

Meble. Ocena zapalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk.
część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki

zakres: Opisano metodę oceny zapalności materaców tapicerowanych podstaw leżysk lub poduch materacowych narażonych na zapalenie płomieniem równoważnym płomieniowi zapałki

Component-64-–-1

Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe.

zakres: W niniejszej normie podano wymagania bezpieczeństwa dotyczące łóżek dziecięcych mieszkaniowych o długości wewnętrznej od 900 mm do 1400 mm. Wymagania odnoszą się do łóżek w pełni zmontowanych i gotowych do użycia.

Component-65-–-1

Meble dla dzieci. Materace do łóżeczek i kołysek. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań materacy, w tym materacy z podstawą i pokrowców materacowych, stosowanych w łóżeczkach dziecięcych, łóżeczkach podróżnych, kołyskach i łóżeczkach dziecięcych podwieszanych, użytkowanych w mieszkaniu i poza mieszkaniem.

Component-66-–-1

Artykuły dla dzieci. Przewijaki niemowlęce do użytku domowego.

zakres: W niniejszej normie określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące przewijaków niemowlęcych dla dzieci o masie ciała nie większej niż 15 kg.

krzesełka

Component-67-–-1

Wysokie krzesełka dla dzieci. Wymagania i metody badań

zakres: W niniejszej normie określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące wolno stojących wysokich krzesełek dla dzieci, które służą do podniesienia dzieci do wysokości stołu, zazwyczaj w celu karmienia lub jedzenia. Wysokie krzesełka dla dzieci przeznaczone są dla dzieci w wieku do 3 lat, które są w stanie siedzieć bez pomocy.

Radosne dzieciństwo to bezpieczne dzieciństwo

Wszelkie prowadzone przez nas działania, 7-etapowa weryfikacja, badania w niezależnych jednostkach, testy rodzicielskie, a także kontrole producentów są po to, by w Wasze ręce, ręce dzieci i rodziców trafiały produkty w 100-procentach bezpieczne. Abyście jako rodzina mogli skupić się na pielęgnacji pozostałych wartości, które są dla nas równie ważne, co bezpieczeństwo – harmonii, ciągłego rozwoju maluchów, a także szczęścia. Podążając za wzorem skandynawskiego rodzicielstwa, pragniemy pomóc Wam dostrzegać jego walory w codzienności, będąc jednocześnie towarzyszem – każdego dnia dokładamy ogromnych starań, by Wasze dzieci były bezpieczne.

#skiddoüfamily – dołącz do nas na Instagramie insta