Regulamin Konkursu: #skiddouczytadzieciom

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą #skiddouczytadzieciom jest skiddoü Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000771831; NIP: 7792503096; REGON: 382571778, zwana dalej „Organizatorem”. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, który stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki […]

Regulamin konkursu Wakacje u Dziadków

I. DEFINICJE: Regulamin – niniejszy regulamin konkursu Wakacje u Dziadków, stanowiący podstawę Konkursu i określający prawa i obowiązki jego uczestników. Organizator – SKIDDOU POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-325), przy ulicy Trybunalska 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod […]

Regulamin konkursu Czas relaksu

I. DEFINICJE: 1.           Regulamin – niniejszy regulamin konkursu Czas Relaksu, stanowiący podstawę Konkursu i określający prawa i obowiązki jego uczestników. 2.           Organizator – SKIDDOU POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-325), przy ulicy Trybunalska 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII […]

regulamin konkursu Born to smile

I. DEFINICJE: Regulamin – niniejszy regulamin konkursu Born to smile, stanowiący podstawę Konkursu i określający prawa i obowiązki jego uczestników. Organizator – SKIDDOU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105), przy ulicy Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, NIP […]

regulamin konkursu “Radość z jedzenia”

I. DEFINICJE: Regulamin – niniejszy regulamin konkursu Radość z jedzenia, stanowiący podstawę Konkursu i określający prawa i obowiązki jego uczestników. Organizator – SKIDDOU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105), przy ulicy Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, NIP […]

Konkurs “Wiosna jest Kobietą” – regulamin

I. DEFINICJE: Regulamin – niniejszy regulamin konkursu Wiosna jest Kobietą stanowiący podstawę Konkursu i określający prawa i obowiązki jego uczestników. Organizator – SKIDDOU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105), przy ulicy Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, NIP […]

Świąteczny Konkurs #3 – regulamin

I. DEFINICJE: Regulamin – niniejszy regulamin konkursu Świąteczne konkursy skiddoü stanowiący podstawę Konkursu i określający prawa i obowiązki jego uczestników. Organizator – SKIDDOU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105), przy ulicy Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, NIP […]

Regulamin zwrotów i reklamacji

§1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Ze zwrotów może skorzystać wyłącznie Klient sklepu internetowego www.skiddou.com, który dokonał zakupów w sklepie internetowym tj. złożył co najmniej jedno opłacone i zrealizowane (dostarczone) zamówienie przy użyciu logowania do konta użytkownika lub bez rejestracji. 2. Skorzystanie ze zwrotu jest dobrowolne i odpłatne przez Klienta. Klient pokrywa koszt przesyłki zwrotnej. 3. W […]

Regulamin Programu Poleceń

Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Organizator – SKIDDOU POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60- 325), ul. Trybunalska 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca […]

Regulamin określający zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym skiddou.com

I. Słownik pojęć:1. Sprzedawca – skiddoü Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-325) przy ul. Trybunalska 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca NIP 77925030962. Klient – osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy […]