Regulamin konkursu „Mały Ambasador Uśmiechu”

§ 1. Postanowienia ogólne  1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) ustanawia zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Mały Ambasador Uśmiechu”, mającym na celu wyłonienie i nawiązanie współpracy z osobą, która zostanie Ambasadorem marki skiddoü, zwanego dalej „Konkursem”.  2. Organizatorem Konkursu jest SKIDDOü POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ulicy Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez […]

Regulamin Konkursu #uśmiechytacierzyństwa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą #uśmiechytacierzyństwa jest skiddoü Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ulicy Kopanina 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000907265; NIP: 7792503096; REGON: 382571778, zwana dalej „Organizatorem”. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, który stanowi podstawę Konkursu i […]

Regulamin promocji newsletter

Regulamin promocji “uśmiech na powitanie” z dnia 22 kwietnia 2021 roku Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej organizowanej przez skiddoü Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Kod rabatowy – jednorazowy rabat na zakup produktów. Newsletter –newsletter przesyłany przez skiddoü i stanowiący usługę świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu art. […]

Regulamin Promocji „Uśmiech na start”

I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: Organizator – skiddoü Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ul. Kopanina 328/32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771831, posiadająca […]

Regulamin newslettera

Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: UŚUDE) ustanawia się niniejszy Regulamin. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: skiddoü – SKIDDOU POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Trybunalska 28, 60-325 Poznań, spełniająca definicję usługodawcy w rozumieniu […]

Regulamin sklepu internetowego skiddoü

§ 1Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym skiddoü działającym pod adresem: www.skiddou.com.2. Administratorem sklepu internetowego jest SKIDDOü POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-325) przy ulicy Trybunalskiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, […]