fbpx
Powrót do góry
local_shipping

Darmowa dostawa od 199 zł

local_offer

-5% na pierwsze zakupy z kodem: borntosmile

workspace_premium

Gwarancja 2+1

Regulamin promocji newsletter

Regulamin promocji „uśmiech na powitanie” z dnia 22 kwietnia 2021 roku Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej organizowanej przez skiddoü Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Kod rabatowy – jednorazowy rabat na zakup produktów.
 • Newsletter –newsletter przesyłany przez skiddoü i stanowiący usługę świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4 UŚUDE, na zasadach opisanych w Regulaminie usługi Newsletter.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.
 • Produkt – przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej pod adresem: skiddou.com, określony zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 1. Organizatorem akcji jest skiddoü Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Trybunalska 28, 60-325 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771831, posiadająca NIP 7792503096 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie w sklepie internetowym Organizatora: dostępnym pod adresem: skiddou.com
 3. Warunki Akcji promocyjnej:
 • Promocją objęci są Użytkownicy, którzy wyrazili chęć otrzymywania bezpłatnego Newslettera za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez subskrypcję usługi „Newsletter”, której regulamin dostępny jest na stronie skiddou.com/regulaminy (Regulamin Newslettera).
 • Promocją objęte są wszystkie Produkty dostępne w sklepie internetowym skiddou.com
 • Promocja polega na przyznaniu jednorazowego rabatu w formie kodu rabatowego w wysokości 20zł od wartości sumy wartości Produktów dodanych do koszyka przy minimalnej wartości koszyka 100zł.
 • Rabat naliczany jest od sumy wartości wszystkich Produktów, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Aby skorzystać z rabatu, należy wprowadzić kod rabatowy podczas procesu składania zamówienia.
 • Użytkownik zobowiązany jest ponieść koszty dostawy Produktów.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.
 2. Wypłata wartości kodu rabatowego w gotówce jest niemożliwa.
 3. Czas trwania akcji promocyjnej:
 • Akcja promocyjna w sklepie internetowym trwa od dnia 22 kwietnia 2021 roku do odwołania.
 • Uzyskany kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w trakcie trwania promocji.
 • Organizator poinformuje Użytkowników o odwołaniu promocji z zachowaniem 14 – dniowego okresu uprzedzenia. Użytkownicy zostaną powiadomieni o odwołaniu akcji promocyjnej poprzez publiczne ogłoszenie na stronie dostępnej pod adresem: skiddou.com/regulaminy
 1. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.
 2. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.
 4. Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora z przyczyn takich jak konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Akcji promocyjnej, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach, Użytkownicy zostaną powiadomieni przez publiczne ogłoszenie na com/regulaminy z 14-dniowym wyprzedzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z innych powodów, przy czym zmiany Regulaminu, które nie mają wpływu na zmianę sytuacji Użytkowników na mniej korzystną mogą zostać dokonane w każdej chwili poprzez ogłoszenie ich na stronie dostępnej pod adresem: skiddou.com/regulaminy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Newslettera dostępnego pod adresem: skiddou.com/regulaminy
 6. Regulamin programu podlega prawu polskiemu.

#skiddoüfamily – dołącz do nas na Instagramie insta