fbpx
Powrót do góry
local_shipping

Darmowa dostawa od 199 zł

local_offer

-5% na pierwsze zakupy z kodem: borntosmile

workspace_premium

Gwarancja 2+1

Regulamin Promocji „Uśmiech na start”

I. DEFINICJE
 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  1. Organizator – skiddoü Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ul. Kopanina 328/32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771831, posiadająca NIP 7792503096.
  2. Promocja – akcja rabatowa przeznaczona dla osób, którzy dokonają zakupu na stronie sklepu internetowego Organizatora w domenie: skiddou.com, lub na innych kanałach sprzedaży Organizatora, tj. na allegro.pl i erli.pl, artykułów promocyjnych w trakcie Promocji, wskazanych w Załączniku do Regulaminu.
  3. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący podstawę Promocji i określający warunki oraz zasady udziału Uczestnika w Promocji.
  4. Załącznik – załącznik Regulaminu określający artykuły objęte Promocją.
  5. Uczestnik – osoba fizyczna, której przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu artykułów promocyjnych na zasadach opisanych w Regulaminie.
  6. Artykuły promocyjne – artykuły objęte Promocją określone w Załączniku.
  7. Obniżka cenowa – pomniejszenie ceny brutto Artykułu promocyjnego.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://skiddou.com/regulaminy
 2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją przez Uczestnika jego treści w całości.
III. CZAS TRWANIA PROMOCJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA:
 1. Promocja obowiązuje od dnia 12.05.2021r. do 31.05.2021r.
 2. Organizator może zadecydować o przedłużeniu bądź skróceniu czasu trwania Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W takim przypadku powinien opublikować stosową informację na stronie pod adresem: http://skiddou.com/regulaminy.
 4. W Promocji może wziąć udział każda osoba, spełniająca definicję Uczestnika, która w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej, dokona zakupu co najmniej jednego artykułu objętego Promocją, wskazanego w Załączniku.
 5. Promocja polega na uzyskaniu obniżki cenowej na artykuły biorące udział w Promocji, wskazane w Załączniku. Artykuły promocyjne są dostępne w sprzedaży do zakończenia Promocji lub wyczerpania ich zapasów, w zależności co nastąpi pierwsze.
 6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.
IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: info@skiddou.com lub w formie pisemnej na adres Organizatora.
 2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona w szczególności określać: imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują jedynie kwestie Promocji, w zakresie ochrony danych osobowych Uczestników obowiązują zapisy Polityki Prywatności dostępne tutaj.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu dostępnego tutaj (stosowane odpowiednio), a także odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.05.2021r.
 5. ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU PROMOCJI„Uśmiech na start”Lista artykułów objęta promocją wraz z ceną promocyjną
SKU Nazwa Produktu Cena Brutto Promocyjna Cena Brutto
2090091 Ammi + nomadic dream – poduszka do karmienia 159 109
2090092 Ammi + wild climber – poduszka do karmienia 159 109
2090081 Ammi nomadic dream – poduszka do karmienia 109 79
2090082 Ammi wild climber – poduszka do karmienia 109 79
2090131 Beddi puff catcher – pościel/poszewki 99 69
2090132 Beddi wild climber – pościel/poszewki 99 69
2040041 Krubb evening shadow – łóżeczko drewniane 949 799
2040042 Krubb puff catcher – łóżeczko drewniane 949 799
2090111 Lindi – kocyk 89 69
2060041 Møb evening shadow – Stoliki + Krzesełka 899 799
2060042 Møb puff catcher – Stoliki + Krzesełka 899 799
2090151 Oskrzynia evening shadow – do łóżeczka Krubb 149 119
2090152 Oskrzynia puff catcher – do łóżeczka Krubb 149 119
2020081 Oslo onyx – wózek 2w1 2899 2699
2020082 Oslo vanilla delight – wózek 2w1 2899 2699
2090121 Skumi evening shadow – okrycie kąpielowe 89 69
2090122 Skumi keep pink – okrycie kąpielowe 89 69
2090125 Skümi puff catcher – okrycie kąpielowe 89 69
2090124 Skumi skiddou – okrycie kąpielowe 89 69
2090123 Skumi sky high – okrycie kąpielowe 89 69
2090101 Teppi evening shadow – kocyk 89 69
2090103 Teppi keep pink – kocyk 89 69
2090102 Teppi nomadic dream – kocyk 89 69
2090105 Teppi skiddou – kocyk 89 69
2090104 Teppi sky high – kocyk 89 69
Promocja trwa od dnia 12.05.2021r. do dnia 31.05.2021r. lub do wyczerpania zapasu artykułów promocyjnych, w zależności co nastąpi pierwsze.

#skiddoüfamily – dołącz do nas na Instagramie insta