Regulamin Konkursu: #skiddouczytadzieciom

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą #skiddouczytadzieciom jest skiddoü Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000771831; NIP: 7792503096; REGON: 382571778, zwana dalej „Organizatorem”. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, który stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki […]

Regulamin zwrotów i reklamacji

§1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Ze zwrotów może skorzystać wyłącznie Klient sklepu internetowego www.skiddou.com, który dokonał zakupów w sklepie internetowym tj. złożył co najmniej jedno opłacone i zrealizowane (dostarczone) zamówienie przy użyciu logowania do konta użytkownika lub bez rejestracji. 2. Skorzystanie ze zwrotu jest dobrowolne i odpłatne przez Klienta. Klient pokrywa koszt przesyłki zwrotnej. 3. W […]

Regulamin Programu Poleceń

Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Organizator – SKIDDOU POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60- 325), ul. Trybunalska 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca […]

Regulamin określający zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym skiddou.com

I. Słownik pojęć:1. Sprzedawca – skiddoü Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-325) przy ul. Trybunalska 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca NIP 77925030962. Klient – osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy […]

Regulamin newslettera

Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: UŚUDE) ustanawia się niniejszy Regulamin. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: skiddoü – SKIDDOU POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Trybunalska 28, 60-325 Poznań, spełniająca definicję usługodawcy w rozumieniu […]

Regulamin sklepu internetowego skiddoü

§ 1Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym skiddoü działającym pod adresem: www.skiddou.com.2. Administratorem sklepu internetowego jest SKIDDOü POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-325) przy ulicy Trybunalskiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, […]