Bezpieczeństwo zabawek
część 9: Organiczne związki chemiczne. Wymagania

zakres: W niniejszej normie określono wymagania w zakresie migracji lub zawartości określonych niebezpiecznych organicznych związków chemicznych znajdujących się w zabawkach lub pochodzących z określonych zabawek i materiałów na zabawki, wnikających następującymi drogami narażenia: wkładanie do ust, połknięcie, kontakt ze skórą, kontakt z okiem, inhalacja; podczas użycia w sposób zamierzony lub możliwy do przewidzenia, mając na uwadze normalne zachowania dzieci oraz funkcję i przeznaczenie zabawki.